Scenariovorming personeelssamenstelling

"Onmisbaar bij de verwerving van extra middelen van het Kwaliteitsbudget"

Strategische personeelsplanning is meer dan een vlootschouw van ontwikkel- en ver-anderpotentieel van medewerkers en visievorming op toekomstig benodigde competenties!

Een meerjaren scenario bevat keuzes vanuit ambities, inzichten en verwachtingen op punten als de samenstelling van de dienstverlening en doelgroepen, de ontwikkeling van de zorgcapaciteit (aan-tal plaatsen), opbrengsten en (loon)kosten. Verder zijn er keuzes aan de orde voor onder meer de productiviteit, tarieven en verloop. De financiële kant van het scenario maakt ook de ontwikkeling van de brutomarge (opbrengsten minus loonkosten) en het resultaat zichtbaar. De capaciteit kant geeft inzicht in de benodigde personeelssamenstelling en verschuiving daarin ten opzichte van de huidige situatie. Aan de hand van de output van het scenario kan het proces van in- door- en uit-stroommaatregelen een invulling krijgen.

PlanningWorkx ondersteunt op verschillende manieren het strategische proces van scenariovor-ming en personeelsplanning. We bieden volledige ondersteuning bij het proces van verwerven van extra middelen van het Kwaliteitsbudget. We doen dat in een aanpak op maat of met workshops (ook incompany). We leren u onze ruim beproefde tools scenarioplanner en werkbalans-tool in te zetten.

Onze dienstverlening voor scenariovorming

Workshop Aan de slag met het Kwaliteitskader en extra middelen

Deze workshop, met open inschrijving, is bedoeld voor vertegenwoordigers van organisaties, die snel aan de slag willen met het Kwaliteitskader en de verwerving van de extra middelen van het Kwaliteitsbudget. Je leert een stappenplan toe te passen om grip te krijgen op de gewenste personeelssamenstelling en de bijbehorende inzet van extra middelen. Met een voorbeeld maken we duidelijk hoe je de benodigde informatie verzamelt en wie in jouw organisatie een bijdrage moeten leveren. Met de Werkbalans-tool VVT 8.3 geven we een voorbeeld van de invulling van het Kwaliteitskader. De inzet van de Scenarioplanner VVT 4.0 laat zien hoe je de gewenste personeelssamenstelling en inzet van extra middelen in een meerjarenplanning uitzet. De workshop eindigt met een actieplan voor de eigen praktijk.

De workshop omvat een halve dag.

Workshop Scenarioplanning

Werken vanuit een scenario met een goede en heldere onderbouwing biedt voordelen. In- door- en uitstroommaatregelen vergen immers doorlooptijd, aandacht en overleg. Bovendien zijn deze maatregelen vaak sociaal gevoelig. Het Kwaliteitskader en andere externe voorschriften vragen om een professionele beleidscyclus voor de afstemming van de personeelssamenstelling op doelgroepen voor de kortere en langere termijn.

Deze workshop stelt je in staat het proces van scenarioplanning en SPP in jouw organisatie op te starten of verder te ontwikkelen.


Ondersteuning op maat

Met onze expertise, tooling en database met benchmarkgegevens vervullen we rollen als kennisleverancier/ uitvoerder, adviseur/begeleider, trainer en projectleider. De ondersteuning op maat kan bijvoorbeeld gericht zijn op het aanbrengen van kennis, inzicht en competenties rond het integrale proces van personeelsplanning, begeleiding van managementteams bij het proces van scenariovorming en het opstellen van een meer jaren beleidsplan en strategisch personeelsplan.