Optimale bedrijfsvoering wijkzorg

Veel VVT-organisaties ambiëren groei in de Wijkzorg in afstemming met het beleid van extramuralisering. De tarieven zijn scherp, de arbeidsmarkt is schaars en de eisen aan doelmatigheid en leveringsbetrouwbaarheid (o.a. aantal gezichten bij de client) zijn hoog. Ontwikkelingen als ziekenhuisverplaatste zorg en groei van zorginkoop van extramurale behandeling vragen om een inbedding in de bedrijfsvoering. Het matchen van de benodigde opkomsten, veelal in korte routes, met de contracten van medewerkers vormt een uitdaging. Het sturen en beheersen van deze groei en voldoen aan (externe) prestatie-eisen vergt daarom veel grip en inzicht.

PlanningWorkx ondersteunt bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering voor de wijkzorg.


Onze dienstverlening voor de wijkzorg

Workshop optimale bedrijfsvoering Wijkzorg

Deze workshop biedt een actueel en grondig inzicht in het volledige proces van de wijkzorg. We doorlopen de stappen van zorgverkoop en begroting, de inrichting van de bedrijfsvoering, de capaciteitsplanning en de planning van cliënten, routes en medewerkers. Met een business case vergroten we je kennis en inzicht verder. We staan uitgebreid stil bij de essentiële keuzes en acties voor de capaciteitsplanning We reiken meerdere manieren aan voor de wijze van cliënt-en routeplanning en medewerkerplanning. We maken duidelijk hoe je inzicht krijgt en houdt op de afstemming tussen zorgafspraken, planning en realisatie. Onze sturingstool Wijkzorg maakt duidelijk welke informatie nodig is voor een optimale capaciteitsplanning. Met ondersteuning van de workshopbegeleider ga je actief aan de slag met een beoordeling van jouw eigen praktijk en stel je vast wat beter kan. Vooraf aan de workshop verzamel je daarvoor informatie over jouw eigen praktijk.

  

Ondersteuning op maat

Wat kan PlanningWorkx voor u betekenen?

  • Snelle doorlichting van actueel beleid, organisatie en prestaties. Met het managementteam of leden van het managementteam aangevuld met ondersteuners doorlopen we het totale bedrijfsvoeringproces van de wijkzorg. U krijgt feedback en tips voor verbetermogelijkheden.
  • Adviseren over verschillende manieren voor de cliënt- en routeplanning en medewerkerplanning.
  • Advisering over inrichten personeelssamenstelling en te leveren prestaties voor productiviteit en leveringskwaliteit en -betrouwbaarheid.
  • Betere beheersing van de (indirecte) tijdbesteding van personele capaciteit.
  • Inrichten van effectieve tooling voor sturing en beheersing van het totale proces wijkverpleging. Zoals het genereren van voorstellen voor het routebestand en de leveringsbetrouwbaarheid. De tooling sluit aan op de meest voorkomende bronsystemen.