Modern organiseren en zeggenschap

Zelforganisatie betekent voor de organisatie en teams nogal wat in structuur en gedrag. Met het bieden van zeggenschap en regelruimte aan het niveau van directe aansturing en uitvoering verschuiven er taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Maar een visie alleen is niet genoeg, zo blijkt uit de praktijk!
Processen en systemen moeten nauwkeurig worden aangepast aan deze nieuwe verhoudingen. Ontzorgen en faciliteren van de primaire processen is nodig om de energie en focus maximaal te richten op het realiseren van de kerndoelen in zorg- en dienstverlening. Teams hebben meer vertrouwen in zelforganisatie als er heldere kaders en faciliteiten zijn meegegeven. Dan komt het concept van zelforganisatie sneller tot bloei.

Vergroten van zeggenschap kan via directe invloed op het eigen werk en rooster; dit noemen we directe zeggenschap. Vergroten van zeggenschap kan ook via de ondernemeningraad. Dit noemen we indirecten zeggenschap. Deze twee vormen beïnvloeden elkaar. Vergroten van de directe zeggenschap en regelruimte vraagt een andere rol van de ondernemingsraad. Er is een trend waarneembaar van de OR als partner in vraagstukken voor strategie en beleid (richting OR 3.0).

PlanningWorkx ondersteunt in de volle breedte bij vormgeven, implementeren en versterken van zeggenschap en regelruimte.


Onze dienstverlening voor modern organiseren en zeggenschap

Workshop De kracht van zeggenschap en regelruimte in jouw organisatie

Deze workshop gaat over het vormgeven, implementeren en versterken van zelforganisatie. Naast een grondige theoretische verkenning staat de praktijk centraal. We laten zien hoe zelforganisatie kan werken en wat daarvoor nodig is.

We behandelen de verschillende benaderingen en onderliggende motieven voor zelforganisatie en duiden de impact voor de organisatiewijze, aansturing en de bedrijfsvoering.

We geven inzicht in kaders voor taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, overname van taken van teamleiders en ondersteunende diensten, de beschikbare ondersteuning van teamleiders/teamcoaches en ondersteunende diensten, tijdfaciliteiten en hulpmiddelen voor het team en het organiseren van de zorgverlening.

We laten je ondernemend werknemerschap vertalen naar resultaatgebieden en resultaatdoelen en vergroten je inzicht over hoe het kan werken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Je past onze scan van zelforganisatie toe. Het persoonlijk resultaat van de workshop is een concreet voorstel voor het verder brengen van zeggenschap en regelruimte in jouw organisatie.

Workshop Zelfroosteren

Zelfroosteren is 'hot'. Slimmer organiseren van werk leidt op allerlei terreinen tot meer zeggenschap en verantwoordelijkheid op de werkvloer. Zelfroosteren - of liever nog: teamroosteren - past in deze trend. Werknemers die zeggenschap hebben over hun rooster zijn meer tevreden, hebben een betere werk-privé balans en verzuimen minder.

Tijdens deze workshop hoort u welke varianten er mogelijk zijn en wat de randvoorwaarden zijn om van zelfroosteren een succes te maken.

U gaat naar huis met een realistisch beeld van zelfroosteren, u weet welke vorm van zelfroosteren voor uw organisatie het meest geschikt is en hebt een plan voor uw eigen organisatie.

De workshop geeft praktijkvoorbeelden voor alle typen zorg en wordt bij u op lokatie gehouden.

MT - OR sessie medezeggenschap en zelforganisatie

We nemen bestuurder en/of OR mee in een prikkelende verkenning van directe en indirecte zeggenschap en zelforganisatie. Aan de hand van de scan ‘Ontwikkeling medezeggenschap’ lopen we de langs de praktijk van directe en indirecte zeggenschap. We toeren langs ambities en beleidsvragen en kijken naar wensen en behoeften voor de verdere ontwikkeling van directe en indirecte zeggenschap.

Workshop Werkbalanstool
voor OR

De OR kan de Werkbalans-tool samen met de werkgever actief inzetten. De Werkbalans-tool maakt beleid en praktijk zichtbaar van de afstemming tussen zorgvraag, zorglevering en personeelssamenstelling (functiemix, grotere banen).

Als OR bouw je expertise op voor een strategische bijdrage aan beleid en praktijk voor de personeelssamenstelling en de personele inzet.

Ondersteuning op maat

Met onze expertise en ruime praktijkervaring vervullen we rollen als kennisleverancier/ uitvoerder, adviseur/begeleider, trainer en projectleider. We inspireren en laten zien hoe het kan werken, passend en haalbaar en duurzaam ingebed! We mobiliseren in de organisatie de energie, ambitie en creativiteit om vanuit het nu en de eigen polsstok een werkende invulling te geven aan modern organiseren van zeggenschap en invloed.