Integrale Personeelsplanning

Arbeidstijden en roosteren zijn onderdeel van de stuurcyclus personeelsplanning.

Door onze ervaring zijn wij in staat de brug te slaan tussen uw strategie & beleid en de praktische toepassing van arbeidstijden en roosteren. Daarvoor werken wij met een evidence based model voor strategische, tactische en operationele personeelsplanning.

De organisatie beschikt daarmee over een stuurcyclus voor het onderling afstemmen van het meerjarenbeleid, de zorgverkoop en (dynamische) begroting, de (interne) arbeidsmarkt en de operationele bedrijfsvoering met de afstemming tussen zorgvraag en personele inzet.

Onze aanpak is geschikt voor grotere en kleinere organisaties.

Onze dienstverlening voor integrale personeelsplanning

Incompany training capaciteitsplanning in het team

De training voorziet teams van competenties om de inzet van personeel optimaal uit te voeren. De training is specifiek gericht op teams die in het kader van zelfsturing verantwoordelijk zijn voor de eigen planning.

De teams krijgen grip op de capaciteitsplanning en sturen proactief. Zij zijn in staat om periodiek de zorgvraag binnen de gestelde kaders en met de beschikbare middelen te vertalen in een passend capaciteitsplan. Daarbij houden zij rekening met een balans in belangen van client, medewerker en organisatie.       

We maken gebruik van de vernieuwde Werkbalans-tool. De Werkbalans-tool (door ons ontwikkeld in opdracht van cao-partijen) ondersteunt het proces van capaciteitsplanning en daarmee de voeding van de planning van diensten en routes. Deze tool combineert de gegevens van het client-, medewerker en roostersysteem voor het maken van slimme keuzes door leiding en teams.

De training bestaat uit 1 dagdeel informatieverwerving en per team een bijeenkomst van circa 2,5 uur om de keuzes in het capaciteitsplan met het team te bespreken.

Workshop Tactische
personeelsplanning

Tactische personeelsplanning slaat de brug tussen strategische personeelsplanning en operationeel roosteren. Het doel van de tactische personeelsplanning is het op orde brengen en beheersen van de formatie, personeelssamenstelling (functie- en contractenmix), diensten en routes. Op dit tactische niveau wordt voorzien in passende beleidsafspraken en voorzien in instrumenten, maar ook in duidelijke en werkbare (ook financiële) kaders voor de praktijk.

Workshop zelf/teamroosteren

Zelfroosteren is 'hot'. Slimmer organiseren van werk leidt op allerlei terreinen tot meer zeggenschap en verantwoordelijkheid op de werkvloer. Zelfroosteren - of liever nog: teamroosteren - past in deze trend. Werknemers die zeggenschap hebben over hun rooster zijn meer tevreden, hebben een betere werk-privé balans en verzuimen minder.

Tijdens deze workshop hoort u welke varianten er mogelijk zijn en wat de randvoorwaarden zijn om van zelfroosteren een succes te maken.

U gaat naar huis met een realistisch beeld van zelfroosteren, u weet welke vorm van zelfroosteren voor uw organisatie het meest geschikt is en hebt een plan voor uw eigen organisatie.

De workshop geeft praktijkvoorbeelden voor alle typen zorg en wordt bij u op lokatie gehouden.

In 2017 zijn veel VVT-instellingen aan de slag gegaan met “de kanteling van werktijden”. Hoe pakt het overeengekomen kader voor de Kanteling uit? Komen de intenties met de Kanteling goed tot hun recht? Is de implementatie gelukt en zijn de medewerkers overwegend tevreden? Deze en andere vragen komen aan bod in de scan de Kanteling. De scan kan als tussentijdse monitor dienen of als voorbereiding op een afgesproken evaluatie.