Excellente planorganisatie

Onze dienstverlening ondersteunt bij het ontwikkelen van een excellente planorganisatie. Welke condities moeten ingericht worden voor plansysteem, planvaardigheden en de organisatie van het planproces met taken en bevoegdheden? Zijn er passende functiebeschrijvingen beschikbaar en sluit de beloning daarop aan? Zijn er voldoende vaardigheden bij medewerkers?

Zijn er voldoende vaardigheden bij medewerkers en wordt het plansysteem optimaal benut? Hoe kan het rendement van het systeem verder verbeteren? Kunnen teams sturen ‘door de voorruit’ en hun inzet goed afstemmen op de zorgvraag van hun cliënten? Loopt het goed met het verdelen van werktijden en het managen van saldi van contract en verlofuren? Is er voldoende tevredenheid over de werktijden? Is de organisatie van de flex inzet goed ingericht?

Onze dienstverlening ondersteunt bij het ontwikkelen van een excellente planorganisatie.

Onze dienstverlening voor een excellente planorganisatie

Scan rendement personeelsplanning

De Scan Rendement Personeelsplanning (SRP) is een instrument dat vaststelt wat de kwaliteit en het rendement van de personele planning van een organisatie is. Hierbij krijgt een organisatie een duidelijk beeld van het verbeterpotentieel dat binnen de organisatie aanwezig is. Daarnaast krijgt de organisatie handvatten aangereikt voor het optimaliseren van de personele planning.

De SRP bestaat uit zes onderwerpen. De scores geven aan hoe de planning van een organisatie ervoor staat: er wordt als het ware een thermometer in de organisatie gestoken. Voor organisaties zijn de onderwerpen van essentieel belang: zij geven inzicht in kosten, efficiency, flexibiliteit en kwaliteit.

Op locatie worden een serie interviews gehouden met stakeholders en wordt data verzameld. De doorlooptijd van de scan is twee weken. Binnen deze termijn krijgt het management terugkoppeling en rapportage met plan van aanpak.

Begeleiding bij selectie plansystemen

Weten wat je wilt en waarom, is doorslaggevend in een selectieproces van een plansysteem. Zeker ook bij een koers van zeggenschap en regelruimte voor teams en medewerkers. Een kernpunt is de rol die teams gaan vervullen. Gaan zij zelf de plansystemen hanteren? Kan het team gebruik maken van een ondersteunende planner, die maatwerk levert aan het team?

Bent u op zoek naar een nieuw systeem voor planning & roostering? We zijn onafhankelijke deskundigen met veel praktijkkennis en zonder commerciële banden met leveranciers. We begeleiden trajecten om te komen tot een selectie van een nieuw systeem. Van het opstellen van de specificaties, via een longlist en shortlist naar een keuze met RFI en RFP, demo’s en de begeleiding van de contractering-fase.

Coaching en inwerken van planfuncties en -rollen

Soms is het handig terug te kunnen vallen op een coach/specialist met een veelzijdige praktijkervaring. Onze ervaring met coaching en inwerken van functies loopt uiteen van specialist arbeidstijden, manager bureau arbeidstijdenmanagement, centrale roosterplanner, functioneel applicatiebeheerder, superuser en teamplanners. De coaching kan qua intensiteit en doelstelling op maat en flexibel worden afgesproken.

Werving/selectie, functieprofielen en arbeidsvoorwaarden van planfuncties

Met onze expertise en inzet van onze datebase met functie-en beloningsgegevens leveren we ondersteuning bij het opstellen van functie-en competentieprofielen en het wervings-en selectieproces van planfuncties. Ook adviseren wij over passende beloning en overige arbeidsvoorwaarden.