Specialisten in integrale personeelsplanning


PlanningWorkx is een fullservice bureau voor modern organiseren van personeel en inzet in de zorg. We ondersteunen het strategische proces van scenariovorming en personeelsplanning,
ontwikkelen beleid voor personeelssamenstelling en (flexibele) inzetbaarheid en bouwen mee aan een excellente planpraktijk.

Actueel

Zeggenschap over werktijden leidt tot meer tevredenheid

Lees de eindrapportage over de Kanteling Werktijden.


Vrijblijvend aanbod

Wij delen graag onze praktijkervaringen en best practices met u en komen kosteloos en vrijblijvend langs voor een uur sparren over uw planningsvraagstuk. Bel voor een eerste kennismaking Ben van Hilst mobiel 06–51276058 of via mail benvanhilst@planningworkx.nl.

Het sparringsgesprek zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de onderstaande onderwerpen.


Grotere banen

Hoe kan het wel?

U wilt als werkgever grotere banen aanbieden maar loopt tegen beperkingen op. Planningworkx kijkt samen met zorgmanagers en OR naar de mogelijkheden en acties in uw zorgorganisatie voor contractuitbreiding en grotere banen.

Aanbod:
1.Scan contractuitbreiding en grotere banen (in twee dagen weet u waar en in welke mate het mogelijk is)
2. Begeleiding bij het realiseren van contractuitbreiding en grotere banen

Optimale wijkzorg

Het matchen van de benodigde opkomsten, veelal in korte routes, met de contracten van medewerkers vormt een uitdaging. Wensen van cliënten kunnen botsen met de aantrekkelijkheid van contracten van medewerkers. Het voldoen aan (externe) prestatieeisen vergt daarom veel grip en inzicht.

PlanningWorkx ondersteunt bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering voor de wijkzorg.

Soepel teamroosteren

Zelfroosteren is 'hot'. Slimmer organiseren van werk leidt op allerlei terreinen tot meer zeggenschap en verantwoordelijkheid op de werkvloer. Zelfroosteren - of liever nog: teamroosteren - past in deze trend. Werknemers die zeggenschap hebben over hun rooster zijn meer tevreden, hebben een betere werk-privé balans en verzuimen minder. Er zijn een aantal spelregels nodig om dit soepel te laten verlopen.